God jul i stugorna

Rubriken kan kännas lite slentrianmässig. Väl medveten om omvärldsläge och stora utmaningar i vardagen för väldigt många.