Gård i Södra Björke tas över av nya ägare

Fastigheten på adressen Södra Björke Fättlinggården 5 i Södra Björke har fått nya ägare. Köpare är Bengt Jimmy Sandsten, 47, och Frida Margareta Böhm, 41, boende på Södra Björke Fättlinggården i Ljung och säljare är Tage Rune Josef Josefsson, Karl Göte Holger Josefsson och Christer Raji Lebedev. Köpet blev klart i mars 2023 och priset blev 4 160 000 kronor. Gården innehåller ett hus med boyta på 185 kvadratmeter, åkermark på 6 hektar, 26 hektar skogsmark (samt ett skogsimpediment) och 2 hektar betesmarker. Dessutom står en ekonomibyggnad på 283 kvadratmeter på fastigheten.