Fastighet i Vårgårda kommun har fått nya ägare

Carl Ludvig Karlsson och Nadia Louise Desirée Tjärnefalk, båda 29 år, har tagit över fastigheten Stenhögen 1:4 i Vårgårda kommun från Leif Paul Tjärnefalk.