Fastigheten Sävsjöos 1:9 i Vårgårda kommun byter ägare

1 000 kronor fick Lagmansholms Vattenkraftverk AB från Mölndal, ge för fastigheten Sävsjöos 1:9 i Vårgårda kommun.