Huset på Olstorp Herrgård 1 i Vårgårda har bytt ägare två gånger sedan 2022

Simon Tomas Cardell, 28, och Jenny Victoria Karlsson, 27, är nya ägare till fastigheten på adressen Olstorp Herrgård 1 i Vårgårda.