Lövekulle camping vill uppdatera lekplatsen

Framtiden för lekplatsen på Lövekulle camping är oviss. Kommunen har diskuterat huruvida de ska ta bort den och ersätta den med en annan på Mjörnstranden.