Naturbetraktelsen: Ett besök vid Valsjön

Under rubriken ”Moderna tider - i Risveden” berättar Karl Erik Andersson och Bo Björklund i sin bok ”Risveden: en västsvensk obygds historia” om händelserna vid Valsjön, väster om Anten. John Andrén från Göteborg hade i slutet av 1890-talet köpt avverkningsrätten på 350 hektar skog (ungefär som 700 fotbollsplaner) norr om Valsjön.