Därför bör man ta båda doserna coronavaccin på samma plats

Vill du ta din andra dos vaccin mot covid-19 i en annan del av Sverige än den första sprutan så har du rätt till det. Risken är att du ställer till med kaos för vaccinatörerna.
– Vi kan inte styra invånarna, vi kan bara ge dem stränga rekommendationer, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland.