Skolverket avråder från inlämningsuppgifter som betygsunderlag

Den nya textroboten Chat GPT har ställt lärarnas förmåga att upptäcka fusk på sin spets. Nu avråder Skolverket lärare från att över huvud taget använda inlämningsuppgifter som betygsunderlag om de inte kan säkerställa att det är eleven som själv skrivit texten.
– Vi ser en risk att fusket ökar i omfattning, därför gör vi det här förtydligandet, säger Hannes Theander, undervisningsråd på Skolverket.