Vårgårda Bostäder vill höja hyrorna med 12,5 procent

Vårgårda Bostäder vill höja sina hyror med 12,5 procent på grund av ökade kostnader. Hyresgästföreningen tycker förslaget är orimligt och menar att hyresgäster kan förlora sin bostad med sådan höjning.