Bostadsbolaget varslar om hyran

Vårgårda Bostäder fortsätter att kämpa med sin ekonomi och ökade kostnader kommer att slå mot hyresgästerna.
– Bara de ökade räntekostnaderna motsvarar fem procent i hyresökning, säger vd Katarina Jordansson.