Dags att ge plats för drömmarna och ta personalens oro över arbetsklimatet på allvar... Kanske kan skylten utanför Vårgårda kommunhus fungera som en påminnelse om vad som måste göras nu.
Dags att ge plats för drömmarna och ta personalens oro över arbetsklimatet på allvar... Kanske kan skylten utanför Vårgårda kommunhus fungera som en påminnelse om vad som måste göras nu. Bild: Jenny Schagerlind

Fackliga röster om kommunchefens förlåt-brev –och framtiden

De fackliga företrädarna kliver nu in i diskussionen om tystnadskultur och arbetsklimat i Vårgårda kommun. Skönt att något äntligen händer, verkar vara den kollektiva åsikten. Kommunchefens förlåt-brev gillas också.
– Det var väl nästan ett måste, säger Lärarförbundets Per-Arne Häll om brevet.

ANNONS

LÄS MER:Efter AT:s avslöjande: Kommunchefen ber om ursäkt i förlåt-brev

Efter flera artiklar i AT om tystnadskulturen inom Vårgårda kommun börjar det nu hända saker i kommunhuset. I onsdags publicerade kommunchefen Lars Björkqvist ett förlåt-brev på kommunens intranät där han som ytterst ansvarig bad om ursäkt för det arbetsklimat som har rått. Han kallade också de fackliga företrädarna i Centrala samverkansgruppen till ett möte.

Hanna Axelsson, Vårdförbundets förtroendevalda, tycker att Lars Björkqvist gjorde rätt som skrev ett brev till de anställda. Hon upplevde det som en ärlig ursäkt.

– Då når han ju ut till alla på en gång. Det är svårt att som kommunchef gå runt och prata med alla anställda, det är nästan orimligt. Det här var både att recensera sig själv och ett löfte om att ta tag i arbetsmiljön, säger hon.

ANNONS

Det var väl nästan ett måste. Det första han svarade AT via mejl har lett till en del diskussioner och missförstånd.

Per-Arne Häll på Lärarförbundet håller med.

– Det går ju inte att säga något annat än att det var en bra grej. Det var väl nästan ett måste. Det första han svarade AT via mejl har lett till en del diskussioner och missförstånd.

Även förra veckans möte med kommunchefen upplevdes positivt av de fackliga företrädare som AT har pratat med.

– Jag upplevde att det fanns en vilja till förändring och en god dialog, säger Hanna Axelsson.

Det blir bra att man börjar med cheferna, det är rätt väg att gå. Sedan är det absolut värdefullt att lyssna på medarbetarna också.

Att konkreta åtgärder äntligen är inplanerade, känns bra tycker Hanna. Under hösten ska de kommunala cheferna få en utbildning i hur man bemöter medarbetare, och längre fram ska också de anställda bjudas in till dialog om arbetsklimatet.

– Det blir bra att man börjar med cheferna, det är rätt väg att gå. Sedan är det absolut värdefullt att lyssna på medarbetarna också.

– Det är svårt att veta vart det här ska leda men det känns väldigt positivt, fortsätter Hanna. Och inom vård och omsorg har vi redan kommit en bra bit på väg med arbetsklimatet.

Elisabeth Gideskog var med på mötet som företrädare för Vision och håller med om att det var ett bra möte.

– Jag uppskattar att vi blickar framåt och att vi har en samsyn på hur en god arbetsgivare ser ut, säger hon.

I min fackliga roll hör jag titt som tätt att man är rädd för att uttala sig.

Känner du igen den här bilden av en tystnadskultur i kommunen?

– Ja, i min fackliga roll hör jag titt som tätt att man är rädd för att uttala sig. Det verkar finnas en osäkerhet, vad får jag och vad får jag inte göra. Som kommunanställd är det viktigt att man inte bara känner till sina skyldigheter utan också sina rättigheter.

Elisabeth Gideskog bekräftar också att det har varit hög omsättning på personal i Vårgårda kommun de senaste åren. Hon konstaterar att ryktet såklart sprider sig om många anställda vantrivs.

– Vi märker en brist på sökande när vi har tjänster ute. Det är också en trend vi vill vända. Vi vill ju att Vårgårda ska vara en attraktiv kommun att jobba i.

Det som blir svårt är att sprida det ner till enhetschefsnivå så att det genomsyrar hela förvaltningen.

Per-Arne Häll säger att personalomsättningen har varit ”ovanligt hög” på flera skolor i kommunen. Hans förslag är att man tar som rutin att lämna ut en enkät till alla som säger upp sig inom kommunen, för att få reda på orsaken. Precis som Elisabeth Gideskog och Hanna Axelsson är han försiktigt optimistisk inför framtiden.

– Det finns en god vilja hos kommunchefen som jag upplever det. Det som blir svårt är att sprida det ner till enhetschefsnivå så att det genomsyrar hela förvaltningen.

Uttrycket ”bli uppkallad till HR” har enligt Häll blivit ett välkänt uttryck inom kommunen.

Och vad innebär det?

– Att man ska upp och få sig en utskällning, och så ska det såklart inte vara. Ibland har man blivit meddelad det samma dag, så att man inte har hunnit få med sig sin fackliga representant. Men vi är överens om att vi har lagt det bakom oss nu och ska se till att det inte händer igen.

LÄS MER:Mejlade kommunchefen om tystnadskulturen - fick inget svar

LÄS MER:Sjuksköterskor bekräftar: ”Det har varit en tystnadskultur”

LÄS MER:Vård- och omsorgschefen vill krossa tystnadskulturen

ANNONS