Förslaget: 47 nya bostäder söder om Tånga

Efter att planerna vid Tånga gränd skrotades föreslås nu 47 nya bostäder vid Klövervägens förlängning, söder om naturreservatet.
– Det här kan bli riktigt bra, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Mikaela Engström (M).