Garagebranden i Vårgårda blir ett försäkringsärende

Under måndagen informerade Vårgårda Bostäder sina hyresgäster om branden i garagelängan på Trastvägen – drabbade hyresgäster uppmanas kontakta sina försäkringsbolag.