Här vill Vårgårda kommun bygga nya gång- och cykelvägar

Vid Drottninggatan, Allégatan, Västergatan, Skogsgatan-Snickaregatan samt Marknadsgatan vill kommunen bygga nya gång- och cykelvägar. Men ”när” är beroende av regional samfinansiering.
– Det är en avvägning mellan kostnad och nytta, säger samhällsbyggnadschef Alfred Dubow.