Insatsledaren: ”Extremt ovanligt med brand vid trafikolycka”

Efter den tragiska olyckan på riksväg 42, där två bilar fattade eld efter en kollision, menar räddningstjänsten att det är otroligt ovanligt att bilar fattar eld i samband med trafikolyckor.
– Jag har enbart vid ett fåtal tillfällen upplevt att fordon fattat eld i samband med trafikolyckor, säger Jan Hedberg, som är insatsledare på Alingsås räddningstjänst.