Kritik mot bristande studiero och trygghet på Lena skola

Föräldrar till elever på Lena skola är kritiska mot Vårgårda skollednings hantering av brister i studiemiljön de senaste terminerna. Skolan hamnade nyligen lägst bland sexornas meritvärde i Vårgårda kommun och i en annan klass har sex elever valt att byta skola.
– Studieron var fruktansvärd, säger en förälder.