Lärarfacket i Vårgårda larmar om ansträngd arbetsmiljö

Sveriges Lärare i Vårgårda upplever oro kring lärares arbetsmiljö och elevernas undervisning. ”Att flera skolor nu arbetar med nedskärningar är inget rykte”, skriver man i ett brev till politiken.
– Får alla barn den hjälp och det stöd som de behöver och har rätt till enligt skollagen, undrar Per-Arne Häll, på Sveriges Lärare i Vårgårda.