Ökad psykisk ohälsa i skolan i Vårgårda kommun

Ökad psykisk ohälsa och svåra konflikter i skolan. Det är några orsaker bakom varför meritvärdet i årskurs 6 i Vårgårdas skolor sjunkit kraftigt.
– Det är en årskull som vi vetat att det funnits utmaningar i, säger Annelie Hastig (M), ordförande i utbildningsutskottet.