Olycka på väg 1890 — stopp i båda riktningarna

En olycka med en lastbil och en personbil orsakar problem i trafiken på väg 1890 mellan Salsten och Kolbäck i båda riktningarna, enligt Trafikverket. Räddningstjänst har anlänt till platsen.