Oro för ökad trafik vid Kesbergets förskola

Kommunen har stora förhoppningar på nya Kesbergets förskola som ska stå klar till höstterminen. Men förvaltningen får också kritik för trafiksituationen i området som tycks oroa flera politiker.
– Det körs som att det är en 90-väg där, säger Christer Forsmark (S).