Så ska kommunerna revolutioneras av AI

De äldres hälsa, skolfrånvaro och sophämtning. Det är tre exempel som artificiell intelligens kan komma att hjälpa kommunerna med. Nu tar Herrljungas och Vårgårdas digitaliseringsledare Anna Bengtsson plats i ett nationellt råd som ska utveckla AI.