Segregerat område i fokus under fullmäktigedebatt

Lägre inkomster och valdeltagande samt högre andel försörjningsstöd och ohälsa. Postnummer ”44733” hamnade mitt i fullmäktigedebatten när budgetförutsättningarna diskuterades i onsdags.
– 22 procent av alla orosanmälningar kan härledas till postnummer 44733, säger Mikaela Engström (M).