Stillastående personbil stör trafiken på E20

En personbil som står stilla med punktering påverkar trafiken i riktning mot Göteborg mellan trafikplatserna Hjultorp och Bälinge, enligt Trafikverket.