Dygnsbiljetter ökar mest när Västtrafik höjer priser

När biljettpriserna höjs efter nyår är prisökningen på dygnsbiljetter störst.

ANNONS
|

Den 9 januari höjs priset på Västtrafiks biljetter med i genomsnitt 2,6 procent. Det görs för att täcka kostnaderna för att driva och utveckla kollektivtrafiken.

– 2,6 procent är ett snitt, så några biljetter får en lägre höjning än så och några får en högre höjning, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Hon förklarar att det är regionens kollektivtrafiknämnd som beslutar om den generella prishöjningen. Sedan är det upp till Västtrafik att fördela detta på biljettyperna.

En 30-dagarsbiljett i Göteborg kommer till exempel att kosta 815 kronor istället för 795 kronor och enkelbiljetten i 1, 2 eller 3 zoner höjs med respektive 1, 2 och 3 kronor.

ANNONS

Priset på en- och tre-dygnsbiljetter höjs dock med 4,5 procent vilket innebär en 5 till 30 kronor dyrare biljett beroende på antal zoner.

Att dygnsbiljetterna nu höjs lite mer kan dels hänga samman avrundningar, dels med att Västtrafik har en princip om att priset per resa ska vara lägst för de som reser mycket.

– Just ettdygns- och tredygnsbiljetter är en typ som ofta köps av turister och besökare, säger Maria Björner Brauer.

Västtrafiks nya priser från 9 januari

Biljettyp: 1 zon, 2 zoner, 3 zoner.

Enkel: 35 kronor, 70 kronor, 105 kronor.

Ett dygn: 115 kronor, 230 kronor, 345 kronor.

Tre dygn: 230 kronor, 460 kronor, 690 kronor.

30 Dagar: 815 kronor, 1 225 kronor, 1 870 kronor.

90 Dagar: 2 200 kronor, 3 310 kronor, 5 050 kronor.

365 dagar: 8 150 kronor, 12 250 kronor, 18 700 kronor.

ANNONS