Färre torskar men fler hajar i framtidens Västerhavet

I framtiden kan Västerhavet utanför Göteborg bli hem för exotiska hajar. Klimatförändringar, försurning och yrkesfiske kan leda till stora marina förändringar i våra vatten. Utvecklingen går att bromsa – men det handlar också om att anpassa sig inför en ny marin verklighet.