Lerumsbon får ut uppgifter för att kunna granska granska polisen.
Lerumsbon får ut uppgifter för att kunna granska granska polisen. Bild: Carina Svensson

Kammarrätten ger Lerumsbo rätt mot polisen

En man från Lerums kommun vill kunna granska polisen för att se om samma personer är med i återkommande incidenter. Han fick nej från polismyndigheten. Men nu har kammarrätten bestämt att polisen måste lämna ut informationen.

ANNONS
|

Mannen begärde ut uppgifter på vilka poliser som satt i tre polisbilar som stod på Aspenvägen en kväll den här våren. Men han nekades. Motiveringen var att även när begärda uppgifter endast rör en kortare tidsperiod och vissa personer kan det antas att ett utlämnande kan skada den framtida polisverksamheten.

Polisens jurist konstaterade också ”Utöver polismäns namn ger de begärda uppgifterna även indirekt information om Polismyndighetens resurssättning inom ett begränsat geografiskt område. Det kan antas skada Polismyndighetens framtida verksamhet om uppgifterna röjs.”

Lerumsbon överklagade. Och nu får han rätt i kammarrätten. Polisen måste lämna ut uppgifterna.

Lerumsbon vill granska polisen

Lerumsbon förklarar i överklagan att han vill få fram underlag för att bedöma om det har förekommit försummelser och brister hos polispersonal. Enligt honom har namnen betydelse för att se om enskilda poliser är med i återkommande incidenter. Han för också fram att polisens beslut är knapphändigt motiverat.

ANNONS

Lerumsbon skriver till rätten att han inte har för avsikt att kartlägga samtliga anställda i det aktuella polisområdet eller i polisområde väst, förutsatt att det inte visar sig att samtliga av dem över tid bryter mot lagstiftning eller föreskrifter.

Offentliga makthavare ska inte vara anonyma

Kammarrätten förklarar att en polismans namn i vissa fall kan komma att hemlighållas av hänsyn till skyddet för det allmännas verksamhet. Det har diskuterats att skärpa den befintliga sekretessen, men så blev det inte.

Orsaken är att det finns ett starkt allmänintresse av att kunna ta del av uppgifter om offentliganställda, till exempel för att kunna granska offentlig verksamhet. I domen står det ”Den som utövar offentlig makt bör därför inte kunna uppträda anonymt om det inte finns mycket starka skäl.”

Rätten konstaterar att det i detta fall handlar om polisverksamhet som är brottsförebyggande utan anknytning till något konkret brott. ”Kammarrätten anser att ett röjande av dessa uppgifter inte kan antas skada Polismyndighetens framtida verksamhet.

Det finns även ett starkt allmänt intresse av att kunna ta del av uppgifter om offentliganställda för att kunna granska offentlig verksamhet. De begärda uppgifterna omfattas därför inte av sekretess”.

LÄS MER:Flera personer inblandade i bråk i Alingsås – en misshandlad

LÄS MER:Man anhållen efter misshandel i Herrljunga

LÄS MER:Bråk inne på McDonalds i Alingsås – polis tillkallades

ANNONS