Nääs fabrikers nya satsning: ett nav för välmående

Nu skapar Nääs Fabriker ett nytt nav för fysiskt och mentalt välbefinnande. Här ska flera verksamheter inom hälsobranschen samlas. Inom kort öppnar det senaste tillskottet – en skönhetsstudio som satsar på japanskt huvudspa.