Experten: ”Ingenting har egentligen blivit bättre”

Självmorden bland unga har ökat de senaste åren, vilket även den psykiska ohälsan bland idrottare har gjort. AT-sporten har pratat med Göran Kenttä, fil dr i idrottspsykologi på GIH, om hur man ska komma till rätta med problemen.