Domarbasen: ”Inte enkelt att hantera alla känslor”

Fredrik Isacsson, domaransvarig på Västergötlands Fotbollförbund, har frekvent kontakt med rättskiparna i distriktet.
Han medger att det finns fortsatta utmaningar, men att miljön blir bättre och bättre.
– Vi arbetar hela tiden med att underlätta för domarna så att dom ska kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, säger han.