Ordföranden: ”Det kom som en chock”

Kyla, låg vindkraftsproduktion samt högre efterfrågan på el har bidragit till stigande elpriser i regionen. En drastisk höjning som i sin tur har slagit hårt mot bland annat Alingsås Tennisklubb - som tredubblat elkostnaden på bara ett år.
– Det svider ordentligt, säger Magnus Thyni, ordförande i Alingsås TK.