Vi befinner oss i en brinnande klimatkris och alla behöver ställa om, även Alingsås kommun, skriver Amanda Andersson (MP).
Vi befinner oss i en brinnande klimatkris och alla behöver ställa om, även Alingsås kommun, skriver Amanda Andersson (MP). Bild: Privat

Alingsås måste höja ambitionsnivån för klimatarbetet

Vi befinner oss i en brinnande klimatkris och alla behöver ställa om, även Alingsås kommun, skriver Amanda Andersson (MP).

ANNONS
|

År 2018 lovade dåvarande Alliansen i Alingsås en handlingsplan för kommunens klimatarbete. Nu, fem år senare, har kommunen äntligen fått en handlingsplan för begränsad klimatpåverkan och en handlingsplan för klimatanpassningar. Miljöpartiet i Alingsås är glada att dessa styrdokument äntligen tagits fram. Alingsås kommuns miljö- och klimatarbete går alldeles för långsamt. Vi befinner oss i en brinnande klimatkris och alla behöver ställa om, även Alingsås kommun.

Miljöpartiet anser att många av förslagen i de framtagna handlingsplanerna har en alltför låg ambitionsnivå. Alingsås kommun bör ligga i framkant när det gäller miljö- och klimatarbete och inte vara en kommun som gör minsta möjliga för att på sikt ställa om till en mer hållbar kommun.

ANNONS

På kommunfullmäktige den 26 april yrkade Miljöpartiet på sju olika tillägg och ändringar i handlingsplanerna för att höja deras ambitionsnivåer. Jag och Miljöpartiet anser bland annat att Alingsås kommun måste anta en koldioxidbudget för att kunna ha ett seriöst miljö- och klimatarbete. Genom en koldioxidbudget kan kommunen på ett systematiskt och tydligt sätt mäta sina utsläpp och få en överblick över vilka utsläppsminskningar som krävs för att nå klimatmålen. För oss i Miljöpartiet är det också självklart att kommunen ställer tydliga miljökrav i alla sina upphandlingar, inte bara i några få som handlingsplanerna uppger.

Klimatet är vår tids ödesfråga och alla måste ställa om, såväl globalt som lokalt. Vi i Miljöpartiet kräver att Alingsås kommun höjer sin ambitionsnivå gällande sitt miljö- och klimatarbete. Om vi inte investerar i miljön och klimatet idag, kommer det stå oss dyrt imorgon.

Amanda Andersson, gruppledare Miljöpartiet de gröna Alingsås

LÄS MER:Janine Alm Ericson (MP): Därför röstar vi nej till ett svenskt medlemskap i Nato

LÄS MER:Hälso- och sjukvårdens dilemman

LÄS MER:Lägre priser hos Västtrafik gäller året ut – efter politiska turerna

ANNONS