Anna Hansson, gruppledare för Miljöpartiet i Alingsås kommunfullmäktige.
Anna Hansson, gruppledare för Miljöpartiet i Alingsås kommunfullmäktige. Bild: Totte Vesterlund

Hälso- och sjukvårdens dilemman

Den bästa vägen framåt för att minska pressen på hälso- och sjukvården är att se till att vår invånare inte blir sjuka helt i onödan, skriver Anna Hansson (MP).

ANNONS
|

Det finns många dilemman som orsakar dagens ansträngda hälso- och sjukvård. Det är viktigt att alla vi som vill skapa en fungerande hälso- och sjukvård, har en helhetsbild av rotorsakerna till dagens problembild. Som välbekant kämpar vården till exempel med långa köer, utmattad personal, svårigheter att rekrytera in läkare, sjuksköterskor, psykologer och många andra viktiga kompetenser. Här kommer några av orsakerna till dagens pressade situation. Det finns så klart många fler orsaker.

Tack vare tillgång till god hälso- och sjukvård och en högre levnadsstandard har vi med tiden fått en längre livslängd. Under de senare åren i livet har vi vanligtvis ett större behov av vård och omsorg. Även om det är positivt att vi förlängt livslängden så har det också inneburit en situation där det i genomsnitt finns flera levnadsår där personer behöver omfattande insatser från vården. Med andra ord behöver den genomsnittliga personen nu mera vårdresurser under en livstid.

ANNONS

En annan faktor som påverkar helhetsbilden är att andelen äldre (och yngre) personer har ökat i förhållande till de yrkesverksamma åldrarna. Det innebär att den så kallade försörjningsbördan har förändrats. De som behöver samhällets omsorg, har blivit en större andel, och de som med både fysiska och finansiella resurser ska försörja och ta hand om andra, har blivit en mindre andel. Pressen ökar då färre personer ska ta hand om flera. Detta är en demografisk förändring.

I takt med att forskningen går framåt finns det också en tillgång till allt mera avancerade behandlingar med dyrare läkemedel och medicinsk utrustning. Lagstiftning, nya möjligheter till vård och en god vilja att hjälpa patienterna driver på kostnaderna.

Det finns många orsaker till den dåliga folkhälsan, och att många behöver vård. En stor del av sjukdomsbördan beror dock på livsstil och levnadsvillkor. Om vi ställer om hälso- och sjukvården och samhället som helhet till att bli mera hälsofrämjande och förebyggande, så kan vi avsevärt minska sjukdomsbördan och öka livskvaliteten för våra invånare.

Längre livslängd, större tillgång till mera avancerade behandlingar och mediciner som kostar mycket, ökad andel äldre och yngre i jämförelse med den samlade arbetskraften skapar en enorm press på hälso- och sjukvården. Den bästa vägen framåt för att minska pressen är att se till att vår invånare inte blir sjuka helt i onödan. Vi kan inte bara stilla se på när livsstil och levnadsvillkor eroderar folkhälsa.

Anna Hansson (MP), förtroendevald hälso- och sjukvårdspolitiker i Västra Götalandsregionen

LÄS MER:Här är framgångsfaktorerna bakom prisad vård i Alingsås

LÄS MER:Ny satsning ska ta akutvård ut till äldre och sköra i Alingsås

LÄS MER:Så ska Alingsås lasarett hämta hem gigantiska underskottet

ANNONS