Det är smått ironiskt att kritiken om att det går för långsamt kommer från centerpartistiskt håll, skriver tre kristdemokrater i en replik. Arkivbild.
Det är smått ironiskt att kritiken om att det går för långsamt kommer från centerpartistiskt håll, skriver tre kristdemokrater i en replik. Arkivbild. Bild: Jörgen Alström/Arkiv

Centerpartiets kritik mot regeringens vargpolitik klingar falskt

Det är smått ironiskt att kritiken om att det går för långsamt kommer från centerpartistiskt håll, skriver tre kristdemokrater i en replik.

ANNONS
|

Svar till ”Vargstammens utveckling går åt fel håll”, 14/6.

Representanter från Centerpartiet anklagar regeringen i en debattartikel för att ännu inte presenterat åtgärder för att få ned vargstammen. Deras nyfunna engagemang klingar dock falskt efter att i flera år ha stöttat en regering som tvärtom lät populationen öka.

Den svenska vargstammen har i två decennier ökat i antal individer, vilket medfört flera allvarliga följder, inte minst för svenska jägare och jordbrukare. Då många boskapsdjur försörjs med foder via bete under mer än en tredjedel av året, är det förödande när bönder inte vågar släppa ut sina djur i rädsla för vargen. Den ökade populationen har dessutom blivit en trygghetsfråga. Viltet ska hållas på en sådan nivå att de kan leva i samexistens med människan, men i för stort antal har vargen blivit mer närgången.

ANNONS

Sedan vi kristdemokrater gick in i regeringsställning och tog över ansvaret för landsbygdsfrågor, har Sveriges mål och ambitioner i vargfrågan tydliggjorts. Vi har tagit flera initiativ och verkar inom ramen för ordförandeskapet i EU för att vargens skyddsstatus ska ändras. På hemmaplan har ett första steg i arbetet varit att möta länsstyrelserna i de delar av landet som drabbas hårdast av vargens utbredning. Detta har varit nödvändigt för att kunna sätta in rätt åtgärder framåt.

Arbetet är bara påbörjat, men vi har på åtta månader ändå gjort mer än vad den förra regeringen mäktade med på åtta år. Därför är det smått ironiskt att kritiken om att det går för långsamt, kommer från centerpartistiskt håll. I flera år satt de tysta och stödde den S-regering som stod helt handfallna i frågan och tvärtom lät vargstammen växa. Inte helt oväntat saknar de också egna konkreta åtgärdsförslag för att snabbt minska antalet vargar.

De efterfrågar däremot en gemensam vargförvaltning med Norge, något som även vi kristdemokrater drivit. Där finns praktiska svårigheter, exempelvis att Norge inte är med i EU, men vår ambition är att utöka samarbetet med vårt västra grannland så långt det är möjligt.

Regeringen har en tydlig riktning och målsättning i vargfrågan. Att Centerpartiet nu yrvaket säger sig ha insett allvaret för Sveriges jordbrukare och jägare är välkommet. Men att efter i flera år gett stöd till den förra handlingsförlamade regeringen, nu anklaga vårt reformtempo för att vara för lågt, klingar falskt. Det för snarare tankarna till en charad för att desperat locka tillbaka alla de sympatier Centerpartiet förlorat på landsbygden.

Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister

Kjell-Arne Ottosson (KD), landsbygdspolitisk talesperson

Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot, Herrljunga

LÄS MER:Ministern om vargattackerna: Stammen måste minska betydligt

LÄS MER:Vargstammens utveckling går åt fel håll

LÄS MER:Niklas förlorade fem får i vargattack: ”Ingenting kommer bli sig likt nu"

LÄS MER:Rekordmånga vargar i länet

ANNONS