Det är glädjande att vi nu blir fler som vill fortsätta utveckla vår kommun och göra den mer ”spännande och aktiv”, skriver debattörerna.
Det är glädjande att vi nu blir fler som vill fortsätta utveckla vår kommun och göra den mer ”spännande och aktiv”, skriver debattörerna. Bild: Jenny Schagerlind

Idéer saknas inte i Herrljungapolitiken

Det är glädjande att vi nu blir fler som vill fortsätta utveckla vår kommun och göra den mer ”spännande och aktiv”, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Svar till ”En manifestation för ett mer spännande Herrljunga”, 28/8.

Som politiker i Herrljunga kommun så vill vi börja med att rikta ett tack till alla som på olika sätt arbetat och engagerat sig i vår festival. Vi delar Gunnar Anderssons (M) bild av att festivalen var mycket lyckad och uppskattad i vår kommun, något vi ska göra mer av.

Vi delar också bilden av att vi är en modig kommun och det är kul att Moderaterna nu vill vara med och lyfta Herrljungabygden genom nya idéer och förslag. För idéer och förslag har vi saknat ifrån Moderaterna. I den budget som alla partier fick lägga fram i juni 2023 inför nästa år så kunde vi inte hitta några förslag överhuvudtaget från moderater och kristdemokrater på utveckling framåt.

ANNONS

I den budget som vi i majoriteten tog fram valde vi att lyfta behovet av att bygga en multisporthall i vår kommun. Vi ser att föreningar har svårt att få halltider och vi vill alla att fler barn kommer i rörelse. Att bygga en multisporthall är dock en stor investering och som vi alla vet är de kommande åren tuffa, men vi tror ändå att möjligheten för en byggnation finns i slutet av mandatperioden och valde därför att lyfta detta i vår budget ändå, något som inte lyftes i andra partiers budgetförslag.

Den styrande majoriteten lyfte även behovet att renovera vårt kommunhus för att bli mer tillgängligt för våra medborgare. Utöver detta har vi också lyft behovet av att våra skolor får in fler vuxna, genom att exempelvis arbeta med seniora volontärer. Vi står även som upphovsmän till ett initiativärende som gäller kollektivtrafik i hela kommunen. Så idéer saknas inte i Herrljungapolitiken och det är glädjande att vi nu blir fler som vill fortsätta utveckla vår kommun och göra den mer ”spännande och aktiv”. Vi är övertygade om att det bästa inte hänt än.

Mats Palm (S), KSO, gruppledare

Emma Blomdahl Wahlberg (C), gruppledare

Magnus Jonsson (V), gruppledare

Charlotta Norén (L), gruppledare

LÄS MER:En manifestation för ett mer spännande Herrljunga

LÄS MER:Så många besökte Herrljungafestivalen 2023

LÄS MER:Blött men bjussigt på Herrljungafestivalen

ANNONS