Vi kan inte säga till våra barn att skolan är viktig om vi inte konkret visar dem vad vi menar, skriver Eva Larsson, lärare och lärarhandledare. Genrebild.
Vi kan inte säga till våra barn att skolan är viktig om vi inte konkret visar dem vad vi menar, skriver Eva Larsson, lärare och lärarhandledare. Genrebild. Bild: Stig Hedstrom

Insändare: Det saknas läromedel i skolan – vad gör våra kommuner?

Vi kan inte säga till våra barn att skolan är viktig om vi inte konkret visar dem vad vi menar, skriver Eva Larsson, lärare och lärarhandledare.

ANNONS
|

Undersökningar visar att endast en av tio lärare i Sverige får köpa in de läromedel de behöver. Beslut om läromedel fattas allt oftare av kommunens skolförvaltning eller friskolornas styrelser över huvudet på lärarna. Enligt statistik från intresseorganisationen Läromedelsförfattarna får lärare allt mindre inflytande över inköpen.

De flesta yrken innebär ett behov av något redskap. Målare behöver penslar, snickare verktyg, kockar kastruller. På samma sätt borde det vara självklart att lärare behöver läromedel. I stället tvingas de leta material på internet, skapa eget eller använda gamla, kanske föråldrade böcker. Lärarna och eleverna har därmed förlorat sitt viktigaste arbetsredskap.

Föräldrar vittnar om hur besvärligt det är att hjälpa barnen med hemuppgifter. De uttrycker hur trötta de är på alla stenciler, lösblad och länkadresser som barnen förväntas kunna hålla reda på när det är dags att göra läxor och hur svårt det kan vara att förstå vad som förväntas med detta.

ANNONS

Bristen på likvärdighet i svensk skola är nu på allvar. Vi kan inte säga till våra barn att skolan är viktig om vi inte konkret visar dem vad vi menar. Till alla kommunpolitiker som läser detta: låt lärarna avgöra vilka läromedel de behöver i sina klassrum och ge kommunens skolor resurser att köpa in dem. Det finns ett statsbidrag för inköp av läromedel – sök det!

Eva Larsson, lärare och lärarhandledare, Vårgårda

LÄS MER:Elever strejkar mot nedskärningar på Sollebrunns skola

LÄS MER:Mer pengar till skolan – men ovisst för Sollebrunn

LÄS MER:Öppet brev till Alingsås kommunstyrelse och Alingsås kommunfullmäktige

ANNONS