Insändare: Fortsätt utveckla diabetesvården i Västra Götalandsregionen

Vi vet att regionen har ett mycket besvärligt ekonomiskt läge, men vi behöver tillsammans fortsatt utveckla och förbättra diabetesvården i Västra Götalandsregionen, annars riskerar vi att stå med stora kostnader i framtiden, skriver Kent Olaisson, ordförande Diabetesföreningen Västra Götaland.

ANNONS

Kontinuiteten i diabetesvården har försämrats. Många träffar inte en diabetesläkare årligen och bland personer med diabetes typ 2 uppger drygt var tredje att de träffar olika läkare vid sina besök. Det visar Diabetesbarometern 2023. Här hamnar Västra Götaland på femte plats, vilket är en fin placering i rankingen samtidigt som det fortfarande finns stora utvecklingsbehov i diabetesvården i länet.

Diabetesbarometern 2023 bygger på statistik från Nationella Diabetesregistret och enkätsvar från 3 530 medlemmar i Svenska Diabetesförbundet. Totalt har 15 faktorer analyserats. Det är viktigt att förstå att diabetes är en komplex kronisk sjukdom, som kräver regelbunden vårdkontakt för att undvika kort- och långsiktiga hälsorisker samt säkerställa en bra livskvalitet för individen.

ANNONS

Ska vi uppnå en god och nära vård samt göra den mer jämlik i hela landet behöver kontinuiteten därför förbättras. När medlemmarna får peka ut vad som försämrats mest jämfört med förra året är det just detta område. I Västra Götaland, där upp mot 90 000 personer lever med diabetes, drygt en av tio att kontinuiteten i diabetesvården fungerar dåligt. Bland personer med diabetes typ 1 i länet var denna andel 10 procent, medan samma andel bland personer med diabetes typ 2 var 12 procent.

Bristande kontinuitet är särskilt problematiskt för dem med diabetes. Sjukdomen är påfrestande för individen och kräver regelbunden vårdkontakt. Personer med en väl behandlad typ 2-diabetes bör exempelvis träffa primärvården två gånger per år. 25 procent i Västra Götaland hade inte träffat sin läkare de senaste 12 månaderna.

När personer med diabetes inte har regelbunden kontakt med samma medarbetare inom vården så ökar risken för att egenvården försämras och att tidiga tecken på komplikationer missas. Detta drabbar förstås individen, men leder också till höga kostnader för behandling av komplikationer. Sistnämnda utgör runt 70 procent av kostnaderna i diabetesvården.

Vi vet att regionen har ett mycket besvärligt ekonomiskt läge, men vi behöver tillsammans fortsatt utveckla och förbättra diabetesvården i Västra Götalandsregionen, annars riskerar vi att stå med stora kostnader i framtiden. Det blir konsekvensen när vi ska hantera kostnaderna för allvarliga komplikationer och produktionsbortfall till följd av diabetes.

Detta är ohållbart både för vi som lever med sjukdomen och för regionens redan ansträngda budget.

Kent Olaisson, ordförande Diabetesföreningen Västra Götaland

LÄS MER:Sänkt skatt på snus är ett hot mot ungas hälsa i Västra Götaland

LÄS MER:Tillgänglighet och kontinuitet avgörande för en bra diabetesvård

LÄS MER:Ökad smittspridning av covid-19 – äldre erbjuds dubbelvaccination

ANNONS