Med Sollebrunn som ett exempel av flera kan man konstatera att de pengar som läggs på våra välfärdsnämnder helt enkelt inte räcker för att täcka de faktiska behov som finns, skriver Vänsterpartiet Alingsås. Genrebild.
Med Sollebrunn som ett exempel av flera kan man konstatera att de pengar som läggs på våra välfärdsnämnder helt enkelt inte räcker för att täcka de faktiska behov som finns, skriver Vänsterpartiet Alingsås. Genrebild. Bild: Stig Hedström

Insändare: Kompromissa inte med barnens rätt till hjälp och stöd

Med Sollebrunn som ett exempel av flera kan man konstatera att de pengar som läggs på våra välfärdsnämnder helt enkelt inte räcker för att täcka de faktiska behov som finns, skriver Vänsterpartiet Alingsås.

ANNONS
|

Under den senaste veckan har många röster höjts i frågan om besparingar i skolan. Insändare och debattartiklar har skrivits av oroliga elever, föräldrar, lärare och fackförbund. Även vi i Vänsterpartiet är djupt oroade över de besparingar och nedskärningar som ses runt om i landet. Brister i skolan kan leda till förödande konsekvenser både för enskilda individer och för samhället i stort. Med en underfinansierad välfärd ökar såväl klassklyftor som orättvisor. Det är en utveckling vi i Vänsterpartiet vill vända!

SKR prognostiserade att det behövdes 20-30 miljarder 2023 för att upprätthålla nuvarande nivåer i välfärden – regeringen tillförde enbart 6 miljarder. Även i höstens budget saknas medel för att möta kommunernas behov. Det blir därför ännu viktigare att i den kommunala budgeten göra vad man kan för att kompensera detta.

ANNONS

När man lyssnade till budgetdebatten i onsdags fick man av de styrande partierna intrycket att Alingsås ekonomi är god och att vi därför inte i lika hög grad kommer att drabbas av besparingar. Detta är bara delvis sant. Vi har visserligen inte lika stora problem som på andra håll i landet, men med Sollebrunn som ett exempel av flera kan man konstatera att de pengar som läggs på våra välfärdsnämnder helt enkelt inte räcker för att täcka de faktiska behov som finns. I vårt förslag till budget har vi därför ett lägre resultatmål och en skattehöjning på 30 öre. Det resulterar i 80 miljoner kronor extra som vi hade kunnat fördela till i första hand välfärdsnämnderna. Det är inte tillräckligt, men en bra bit på vägen för att täcka upp för de behov som vi ser finns.

Kommunens absolut viktigaste resurs är vår personal! De har rätt till finansierade satsningar för att förbättra deras arbetsmiljö.

Kommunens absolut viktigaste resurs är vår personal! De har rätt till finansierade satsningar för att förbättra deras arbetsmiljö. Det kräver i många fall en ökad grundbemanning och stärkta ekonomiska resurser, det som man nu vill plocka bort i Sollebrunn.

Konsekvenserna av nedskärningspolitiken blir särskilt tydligt för barn i behov av stöd. Extra anpassningar och åtgärdsprogram sätts ofta in för sent och är av bristande kvalitet. Att inte få det stöd som behövs tidigt i skolgången försvårar för eleverna att komma ikapp. Så ska det inte vara. Barns rätt till hjälp och stöd i förskola och skola ska aldrig kompromissas med.

Det ekonomiska läget är tufft just nu, men det är inte i välfärden och skolan man ska spara. Det kommer i framtiden innebära större kostnader och ökade klyftor. Vänsterpartiet vill istället se att vi vågar investera i våra barns framtid!

Vänsterpartiet Alingsås styrelse

LÄS MER:Sollebrunns lärare skarpt kritiska mot nedskärningar

LÄS MER:Elever strejkar mot nedskärningar på Sollebrunns skola

LÄS MER:Mer pengar till skolan – men ovisst för Sollebrunn

LÄS MER:Öppet brev till Alingsås kommunstyrelse och Alingsås kommunfullmäktige

ANNONS