Sedan i höstas har alingsåsarna kunnat läsa om den kommunala förskolans och skolans ekonomiska utmaningar i Alingsås Tidning. Många kommunpolitiker har också fått mejl från oroliga vårdnadshavare. Miljöpartiet tar oron på största allvar, skriver debattörerna.
Sedan i höstas har alingsåsarna kunnat läsa om den kommunala förskolans och skolans ekonomiska utmaningar i Alingsås Tidning. Många kommunpolitiker har också fått mejl från oroliga vårdnadshavare. Miljöpartiet tar oron på största allvar, skriver debattörerna. Bild: Lovisa Essunger

Insändare: MP: Vi tar oron för skolan på största allvar

Förra året gjorde Alingsås kommun ett plusresultat på 185 miljoner kronor. Samtidigt riskerar barn- och ungdomsnämnden ett ekonomiskt underskott under nuvarande år. I en skola som ska sätta elevens lärande främst kan det inte vara kommunens sparkrav som är högsta prioritet, skriver Amanda Andersson och Britt-Marie Kuylenstierna, Miljöpartiet.

ANNONS
|

Alla elever har rätt att växa och utmanas, lyckas och utveckla sina talanger i skolan. Alla elever ska få den tid de behöver med sina lärare. Alla elever och vårdnadshavare måste kunna känna tillit till sin närmaste skola. Miljöpartiet kan aldrig acceptera ett samhälle där barn får olika livschanser beroende på vilken skola de går i.

Sedan i höstas har alingsåsarna kunnat läsa om den kommunala förskolans och skolans ekonomiska utmaningar i Alingsås Tidning. Många kommunpolitiker har också fått mejl från oroliga vårdnadshavare. Miljöpartiet tar oron på största allvar.

Förra året gjorde Alingsås kommun ett plusresultat på 185 miljoner kronor. Samtidigt riskerar barn- och ungdomsnämnden ett ekonomiskt underskott under nuvarande år. I en skola som ska sätta elevens lärande främst kan det inte vara kommunens sparkrav som är högsta prioritet.

ANNONS

Miljöpartiet anser att barn- och ungdomsnämnden är i behov av extra pengar under nuvarande år för att klara en acceptabel nivå på verksamheten. För Miljöpartiet var det därför självklart att yrka bifall till V:s initiativärende i kommunstyrelsen den 8/4 om att förstärka barn- och ungdomsnämndens ekonomi med 20 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag.

Den bristande jämlikheten i skolan är en av våra största samhällsutmaningar. Skolsegregationen leder idag till att barn inte får samma chans till en bra utbildning och därför heller inte jämlika livschanser. Det är ett problem inte bara för skolan, utan för hela samhället.

Det handlar dels om att marknadsskolan driver på skolsegregationen, men också om att kommunerna har väldigt olika förutsättningar att finansiera skolan på ett bra och hållbart sätt. För att alla elever ska få tillgång till en jämlik utbildning av god kvalitet behöver de skolor som har störst behov få mest resurser. Dessa skolor ligger ofta i utsatta områden i våra större städer eller på landsbygden.

För att ge alla barn en likvärdig utbildning vill Miljöpartiet på riksnivå miljardsatsa på ökad jämlikhet i skola och förskola. I den kommande kommunala budgetberedningen är det upp till varje parti att göra ytterligare ekonomiska satsningar på förskolan och skolan. Det är satsningar som i alla fall Miljöpartiet i Alingsås kommer att göra i sitt budgetförslag.

Amanda Andersson, gruppledare Miljöpartiet de gröna Alingsås

Britt-Marie Kuylenstierna, ledamot barn- och ungdomsnämnden Alingsås, ordförande Miljöpartiet de gröna Alingsås

LÄS MER:Stressen slår hårt mot skolan i Alingsås – 150 nya tillbud

LÄS MER:Efter sparkraven – föräldrar i Ingared oroliga för barnens säkerhet: ”Har gråtit”

LÄS MER:AT Studio Nyheter: Het debatt om skolan i Alingsås

LÄS MER:Insändare: Vad ligger bakom Alingsås sjunkande skolresultat?

ANNONS