Insändare: Så förändrar de nya förslagen tillvaron för de äldre

De flesta av åtgärderna som beslutats av en enig kommunstyrelse kommer att innebära kvalitetsökningar på ett antal områden, skriver Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda.

ANNONS
|

Svar på insändare från Sofia Sandström om äldreomsorg i Vårgårda.

Tack för din insändare, för den ger mig chansen att belysa hur lite de nya förslagen förändrar tillvaron för de äldre. De flesta av åtgärderna som beslutats av en enig kommunstyrelse (alla partier stod bakom beslutet) kommer att innebära kvalitetsökningar på ett antal områden. Det är också viktigt att nämna att förslaget kom ifrån förvaltningen, inte från Centerpartiet, men det har länge i Vårgårda pågått en debatt om varför vår äldreomsorg är så mycket dyrare än andra kommuners där många partier deltagit.

Idag lägger Vårgårda kommun ungefär tio procent mer pengar än Alingsås kommun på sina äldre. Ovanpå detta har Vårgårda starka sociala föreningar och organisationer som har avtal med kommunen och med ideella krafter ger ytterligare guldkant på tillvaron. De nya riktlinjerna liknar mera de som andra kommuner har runt omkring i Sverige. Visst skulle jag och många andra politiker vilja ge allt till våra äldre som kämpat så länge, men det är min uppgift (och övriga politikers) att balansera mellan resurser och insatser.

ANNONS

Nattkamera finns redan i många kommuner och uppskattas av vårdtagarna. Det är inte fråga om att ersätta all tillsyn med kamera, utan främst meningen att slippa nattillsynen som emellanåt stör vårdtagarens sömn. Varje biståndsbedömning är individuell, och vill inte vårdtagaren ha en kamera så kommer nattpatrullen att fortsätta att komma och titta till. Den mängd städtimmar som nu föreslås är lägre, och på en nivå som nästan alla kommuner har. Om städningen betraktas som undermålig kan jag inte uttala mig om, men jag har förtroende för att vår personal gör goda insatser. Jag har också förtroende för att vår biståndspersonal gör rätt avvägningar när det gäller vilka insatser en vårdtagare ska ha och på vilket sätt denne vill att det ska utföras.

Att tillsammans med personal sitta med till exempel en digital platta och titta på utbudet i mataffären har i Borås uppskattats mycket. De äldre kan se om någon vara är på kampanj och följa hur utbudet ändrar sig i butiken. Den tid som sparas för att personalen slipper gå runt och plocka varor kan användas tillsammans med vårdtagaren för att planera veckans mat. Ett annat exempel på digitalisering är de digitala lås som idag finns hos de flesta vårdtagare i hemtjänsten. När personal går in hos de äldre loggas det in vem som varit där och det ökar tryggheten om att rätt personer kommer in på rätt tid.

Bengt Hilmersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda

LÄS MER:Sparförslag i Vårgårdas hemtjänst blir verklighet

LÄS MER:Insändare: Bestört över Centerns sparkrav i Vårgårda

ANNONS