Insändare: Samhället behöver bli mer hälsofrämjande

Många blir sjuka helt i onödan, till följd av bristande samhällsplanering, felaktiga prioriteringar, svåra levnadsvillkor och för lite stöd till en hälsofrämjande livsstil, skriver Anna Hansson (MP).

ANNONS
|

Hälso- och sjukvården i hela Västra Götalandsregionen går mot ett gigantiskt underskott prognostiserat till runt 1,5-2,0 miljarder kronor. Senaste prognosen för Sjukhusen i Väster, där Alingsås lasarett ingår, är minus 250 miljoner kronor. I grova drag bedöms personalstyrkan vara cirka 250 för många årsarbetare. Samtidigt som vårdbehovet är stort och många får vänta eller helt bli utan vård, så behöver hela hälso- och sjukvården ställa om. Nya arbetssätt behöver implementeras för att vårdens resurser ska kunna nyttjas bättre.

En del chefer i vården (och fackliga företrädare) har en bild av att många medarbetare ännu inte förstått storleken på utmaningen, och inte heller sin egen roll och betydelsen av att det dagliga arbetet behöver ske på ett effektivare sätt. Ett minskat behov av slutenvård, kortare vistelsetiden i vården och digitalisering är några av nycklarna för att vården ska kunna ta hand om fler samtidigt som resurserna minskar.

ANNONS

Finns det några ljusglimtar i vårdens mörka utmaningar? Jodå, ett exempel är att den digitala funktionen med taligenkänning tycks ha gjort succé i delar av organisationen. Det är en funktion inom vården då tal direkt omvandlas till text, vilket effektiviserar journalhanteringen. Ett annat exempel gäller hanteringen av diabetespumpar, där det nu konstaterats att vissa pumpar kan användas i sju år i stället för bara fyra år. Det blir såklart billigare med längre livslängd på den medicinska utrustningen.

Det budskap som jag själv upprepat gång på gång under minst tio års tid, med stöd från expertis, är att det absolut viktigaste är att samhället blir mer hälsofrämjande. Många blir sjuka helt i onödan, till följd av bristande samhällsplanering, felaktiga prioriteringar, svåra levnadsvillkor och för lite stöd till en hälsofrämjande livsstil. Sjukdom innebär ofta ett allvarligt hinder för människor att kunna njuta av livet. För samhällets del innebär också den så kallade sjukdomsbördan att stora resurser används till undvikbara utgifter, samtidigt som samhällets andra behov får stå tillbaka. Vi behöver alla hjälpa till för att ställa om samhället till att bli hälsofrämjande.

Anna Hansson (MP)

Ersättare i styrelsen för Sjukhusen i Väster och ersättare i styrelsen för habilitering och hälsa

LÄS MER:Så ska Alingsås lasarett hämta hem gigantiska underskottet

LÄS MER:Ny krisplan för Sjukhusen i Väster

LÄS MER:Västra Götalandsregionens budget för 2024 klubbad i fullmäktige

ANNONS