Insändare: Sjukvårdens veteraner kan komma att få ett extra lönepåslag

Västra Götalandsregionen har, som övriga regioner, brist på medicinsk personal. Det innebär svårigheter att bland annat bemanna vårdplatser och leder till ökad belastning på regionens medarbetare, skriver Lars Holmin (M).

ANNONS

Vårdpersonal i Västra Götalandsregionen som väljer att arbeta kvar efter att ha fyllt 65 år kan premieras med ett särskilt lönepåslag motsvarande skillnaden mellan den fulla arbetsgivaravgiften (31,42 %) och den lägre som gäller för 65-åringar och äldre (10,21 %). För Västra Götalandsregionen kostar det inget extra, jämfört med att anställa en yngre medarbetare.

Västra Götalandsregionen har, som övriga regioner, brist på medicinsk personal. Det innebär svårigheter att bland annat bemanna vårdplatser och leder till ökad belastning på regionens medarbetare. Äldre medarbetare bidrar många gånger till viktig kontinuitet och trygghet i verksamheten, men skulle också efter pensionering kunna bidra till att öka redundansen i verksamheten och fungera som beredskapspersonal under semestrar och arbetstoppar.

ANNONS

Moderaterna har i en motion föreslagit att regionen utreder hur ett extra lönepåslag motsvarande skillnaden i de olika nivåerna för arbetsgivaravgiften i praktiken skulle kunna tillämpas inom regionens verksamheter där bemanningen är en flaskhals. På det här viset vill vi motivera medarbetare att arbeta längre och tillvarata deras värdefulla kompetens. När flera instanser nu yttrat sig och nu senast Regionstyrelsen kan vi konstatera att det glädjande nog verkar finnas en bred majoritet för vårt förslag.

För en sjuksköterska som är äldre än 65 år, har 40 000 kr i månadslön och väljer att arbeta 100 % skulle påslaget enligt våra beräkningar kunna vara upp till 8 500 kr/mån.

Erfaren personal behövs, inte minst för att handleda nyutbildade kollegor. Det finns berättigad kritik från nyutexaminerade medarbetare att de inte får den introduktion och handledning som de förväntar sig och behöver. Vi ser vårt förslag som en del av lösningen på det problemet.

Lars Holmin (M)

V ordf i Regionstyrelsen

Gruppledare för Moderaterna i Västra Götalandsregionen

LÄS MER:Så mycket pengar kan partierna få i stöd

LÄS MER:Lite ödmjukhet i Ulf Kristerssons välfärdskris hade varit klädsamt, Moderaterna

ANNONS