Insändare: Vi måste bryta med den destruktiva nedskärningspolitiken

Det är inte rimligt att M, S och SD inte låter verksamheternas behov styra de ekonomiska ramarna. Det är direkt oansvarigt och måste upphöra, skriver Marcus Wallin (V).

ANNONS

Jag vill tacka personalen på skolorna i Bjärke som höjer sina röster mot de oansvariga och skadliga besparingarna som nu riktas mot kommunens elever och personal. Det är modigt att ni tar offentlig ställning för det som är rätt, men det är sorgligt att det ska behövas. För de besparingskrav som nu riktas mot skolorna i Bjärke ser vi även på andra förskolor och skolor i kommunen. Det är ett resultat av den budget som Alingsås kommunfullmäktige (KF) antog den 9 november 2022. En budget som M, S, SD, L, C och KD kommit överens om och står bakom.

Enligt M, S och SD var det en ansvarstagande budget och Simon Waern (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, sa att budgeten prioriterar den kommunala välfärden med breda och långsiktiga förstärkningar. Den här budgeten skulle inte innebära några dolda besparingskrav och skyddar verksamheterna från hastiga och kortsiktiga nedskärningar.

ANNONS

Det är den budget som är orsaken till alla de dolda besparingskrav, samt kortsiktiga och hastiga nedskärningar som personalen nu larmar om. Det införs vikariestopp, vikariat förlängs inte, elevers stödinsatser bortprioriteras och personal omplaceras. Det är några av åtgärderna som rektorer tvingas göra för att hålla ”budget i balans”. Men budget i balans handlar inte om att skapa förutsättningar för lärarna att utbilda våra barn. Det handlar inte heller om att ha tillräckligt hög personaltäthet för att tillgodose barns rätt till en trygg skolgång. Budget i balans handlar inte heller om att barngrupperna i förskolan ska följa Skolverkets riktlinjer. Nej, budget i balans handlar enbart om att verksamheterna endast får använda den pengapott som politikerna i Alingsås har tilldelat verksamheterna.

Det är inte rimligt att M, S och SD inte låter verksamheternas behov styra de ekonomiska ramarna. Det är direkt oansvarigt och måste upphöra! Det är därför vi i Vänsterpartiet varje år lägger en egen budget där vi försöker bryta med den här destruktiva nedskärningspolitiken. För Alingsås välfärd förtjänar bättre.

Den 8 november ska politikerna i Alingsås besluta om ny budget för år 2024 och ingenting talar för att kommande år kommer innebära mindre besparingar och nedskärningar för välfärden från M, S och SD. Snarare tvärtom och därför är det min förhoppning att fler personalgrupper följer Bjärke nu för att höja sina röster för sina arbetskollegor och elever och protesterar mot alla besparingar!

Marcus Wallin (V), kommunfullmäktigeledamot

LÄS MER:Bristande stöd till elever på Långareds skola

LÄS MER:Sollebrunns lärare skarpt kritiska mot nedskärningar

LÄS MER:Insändare: När siffrorna är röda väger inte barnens mående särskilt tungt

ANNONS