Dyr el i ledningarna, men nu kommer elstödet.
Dyr el i ledningarna, men nu kommer elstödet. Bild: Karl af Geijerstam

Nu kommer elstödet

I en tid när många människor bär tungt gör vi vad vi kan för att lindra och stötta. Nu kommer det efterlängtade elstödet.

ANNONS
|

Många har behövt dra ned värmen i sina bostäder och fryser i vinter. Barnfamiljer och äldre drabbas av dyrare mat, högre räntor på sina lån och höga elräkningar. För att lindra i den pågående energikrisen vidtar regeringen en rad åtgärder, både på kort och lång sikt. Det handlar om att kraftsamla och få loss varje tillgänglig kilowattimme. Det handlar om att spara för att minska risken för bortkoppling. Det handlar om att stötta hushåll och företag, med flera olika elstöd. Vi gör det för att Västra Götalands barnfamiljer ska klara sin försörjning bättre, för pensionärer och ensamstående, för svensk ekonomi och för jobben.

ANNONS

Den här regeringen tar över ett elsystem som monterats ner under åtta år av socialdemokratiskt styre. I södra Sverige har situationen varit särskilt besvärlig. Elområde 4 är den region i Europa som enligt rapporter haft minst installerad elproduktion jämfört med de behov som finns. Detta bidrar till en hård belastning av elsystemet i hela landet. När Stefan Löfven (S) tillträdde som statsminister hade Sverige tio fungerande kärnkraftsreaktorer. Fyra av dessa kom att avvecklas. Planeringen av två nya reaktorer stannade av. För det har svenska folket betalat ett högt pris.

Den 11 september 2022 fick Sverige en nystart. Den nya regeringen har inlett återuppbyggnaden av ett robust energisystem. Arbetet är krävande. Det kommer ta tid. Men det måste göras. Kristdemokraterna ser i regeringsställning till att arbetet blir gjort. Vi måste säkra tillgången på el, nu och inför kommande vintrar. Alla goda krafter kommer behövas – sol, vind, vatten och ny kärnkraft. Arbetet bedrivs på bred front genom kortare tillståndsprocesser för olika kraftslag. Förbudet mot att anlägga kärnkraftverk på nya platser slopas.

Nio dagar efter att den nya regeringen tillträdde presenterades ett elstöd. Denna vecka börjar elstödet till hushåll betalas ut. Vi har agerat för att stödet skulle nå fram så snabbt det bara är möjligt, långt tidigare och i betydligt större omfattning än den tidigare regeringens stöd.

För en vanlig villa i Västra Götaland med en förbrukning på 20 000 kWh per år uppgår stödet till cirka 10 000 kronor. I de sydligaste delarna av länet är stödet 16 000 kronor. Mer hjälp är på väg. Till dess fortsätter vi att kraftsamla, spara och stötta. Tillsammans klarar vi detta.

Ingemar Kihlström (KD), Herrljunga, riksdagsledamot Sjuhärad

LÄS MER:Elprisstöd till hushåll och företag – detta gäller för dig

LÄS MER:Beskedet: Grönt ljus för elstödet – men får ett pristak

LÄS MER:Elräkningen är 100 kronor större än pensionen!

ANNONS