Att kritisera oss för att vi använder det utrymme som finns i lagen och följer vår gemensamma överenskommelse är ohederligt och vilseledande, skriver Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR.
Att kritisera oss för att vi använder det utrymme som finns i lagen och följer vår gemensamma överenskommelse är ohederligt och vilseledande, skriver Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR. Bild: SOFIA SABEL

Replik: Förvånande kritik från Hyresgästföreningen

Möjligheten att hänskjuta till skiljeman om vi inte kommer överens är lagstadgad sedan 1/1 2023. Att kritisera oss för att vi använder det utrymme som finns i lagen och följer vår gemensamma överenskommelse är ohederligt och vilseledande, skriver Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR.

ANNONS

Svar till: ”Beklagligt att årets hyresförhandlingar avgörs av skiljeman”.

Den 12/2 kritiserar Hyresgästföreningen (HGF) på denna sida hanteringen av årets hyresförhandlingar i Alingsås. HGF är kritiskt till att Fastighetsägarna GFR valt att gå vidare till tvistelösning i årets förhandlingar efter att förgäves försökt komma framåt i både förhandling och medling. Kritiken förvånar då årets förhandlingar bygger på en överenskommelse mellan Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen om hur det ska gå till. Möjligheten att hänskjuta till skiljeman om vi inte kommer överens är lagstadgad sedan 1/1 2023. Att kritisera oss för att vi använder det utrymme som finns i lagen och följer vår gemensamma överenskommelse är ohederligt och vilseledande.

ANNONS

HGF önskar en förståelse gällande hyresgästernas situation, en förståelse som Fastighetsägarna om någon har. Ska hyresrätter finnas kvar som ett boendeval krävs att fastighetsägare får kostnadstäckning för sina fastigheter. Medlemmarna som vi representerar är till största del småföretagare med hyresintäkter som enda inkomst. Hyresintäkterna behöver matcha de ökade kostnaderna. Fastighetsägare befinner sig i ett mycket pressat läge. Kostnaderna att förvalta bostäder har ökat kraftigt under lång tid, mer än ekonomin i övrigt. Bara förra året ökade kostnaderna med ca 20 procent och i Alingsås steg fjärrvärmekostnaderna med 40 (!) procent. Hyresutvecklingen har inte alls hängt med – på många orter höjdes hyran med mindre än med 4 procent förra året.

Utan ekonomiska förutsättningar kommer inte vår bransch kunna upprätthålla kvaliteten i boendet. God förvaltning, skötsel och trygghet i våra bostadsområden är avgörande för att människor ska trivas i sina bostäder. Fastighetsägarna som förhandlar årshyror för cirka 1 250 lägenheter i Alingsås har gjort vårt yttersta för att komma framåt i årets förhandlingar bland annat genom ett initiativ till medling.

Slutligen och upplysningsvis vill vi också påpeka att dagens förhandlingssystem inte bygger på att de som gör upp först blir normerande för övriga. Förhandlingar avseende årshyror är precis som andra förhandlingar en process där parterna försöker mötas utifrån olika behov. Tvärtemot vad HGF hävdar tar vi vår roll som ombud på största allvar och tar vårt ansvar. Däremot har blir det tydligt att vi har helt olika mål i denna process. Medan Fastighetsägarna vill skapa förutsättningarna för en seriös, långsiktig och fungerande bostadsmarknad drivs HGF av att hålla tillbaka hyrorna till varje pris oavsett hur förutsättningarna i omvärlden utvecklas.

Linda Siverbo, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna GFR

LÄS MER:Alingsås Energi: Ny prismodell införs i sommar

LÄS MER:Debatt: Problematisk ordning för höjning av fjärrvärmepriset

LÄS MER:Debatt: Beklagligt att årets hyresförhandlingar avgörs av skiljeman

ANNONS