Kännetecknande för det rödgröna styret är en slående passivitet i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt läge, skriver Stefan Svensson (KD) i en replik
Kännetecknande för det rödgröna styret är en slående passivitet i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt läge, skriver Stefan Svensson (KD) i en replik Bild: Filip Powidzki Casserblad

Rödgrön ledning river hål i regionens finanser

Kännetecknande för det rödgröna styret är en slående passivitet i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt läge, skriver Stefan Svensson (KD) i en replik.

ANNONS
|

Svar till ”Rödgrön ledning satsar genom krisen”, 14/6.

När Jim Aleberg (S) med flera tar till orda försöker de inbilla alingsåsarna att ett underskott på 1,6 miljarder är en stark budget för Västra Götalandsregionen. Inget kunde vara mer felaktigt. Kännetecknande för det rödgröna styret (S, V och MP) är en slående passivitet i ett ekonomiskt mycket bekymmersamt läge. Redan innevarande år pekar prognoserna på rekordstora underskott i storleksklassen 3-4 miljarder.

Budgetdebatten i regionfullmäktige i början av veckan blev en surrealistisk upplevelse. En rad rödgröna företrädare var närmast stolta över att utgifterna överstiger intäkterna i den lagda budgeten. En sådan budget försvagar både förutsättningarna att reda ut de ekonomiska påfrestningarna inom en snar framtid och möjligheterna att bedriva en god vård kommande år. De stora minusresultaten är illa nog. Än värre är avsaknaden av en aktiv styrning. De beslut som tagits för ekonomi i balans har i flertalet fall initierats av KD, M, C och L. Allt medan regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) uppvisat en likgiltig attityd till de växande underskotten i tron att fler möten ska kompensera för bristande beslutskraft.

ANNONS

Målet i den kristdemokratiska budgeten har varit att så långt som möjligt värna hälso- och sjukvården. I vårt budgetförslag görs därför neddragningar på 320 mnkr inom kultur och regionutveckling. Likaså höjs priserna i kollektivtrafiken med syftet att uppnå 2019 års självfinansieringsgrad. Det beräknas inbringa 400 mnkr. Besparingar läggs även på regionstyrelsen på 340 mnkr. Resultatet blir ett underskott i den kristdemokratiska budgeten på 230 mnkr, att jämföra med de rödgröna ledningens 1,6 miljarder kronor. Med det lyckas de rödgröna ge 48,2 i stället för Kristdemokraternas 47,8 miljarder till hälso- och sjukvården, en skillnad på endast 0,8%.

I budgetdebatten nämnde de rödgröna inte med ett ord hur framtida pensioner eller investeringar ska finansieras. Fokus var på nuet och de allt större hålen i de regionala finanserna lyftes fram som satsningar. Att de rödgröna dessutom plockar 100 mnkr från medel som borde avsatts till de anställdas pensioner befäster bilden av en rödgrön ledning som inte orkar ta ansvar!

Stefan Svensson (KD)

Regionråd

LÄS MER:Västra Götalandsregionens budget för 2024 klubbad i fullmäktige

LÄS MER:Rödgrön ledning satsar genom krisen

ANNONS