Vi går nu in i den värsta ekonomiska krisen Västra Götalandsregionen mött sedan regionen bildades. Vi ser till att minska konsekvenserna för våra invånare genom att satsa över 1 miljard mer till hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik, skriver debattörerna.
Vi går nu in i den värsta ekonomiska krisen Västra Götalandsregionen mött sedan regionen bildades. Vi ser till att minska konsekvenserna för våra invånare genom att satsa över 1 miljard mer till hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Rödgrön ledning satsar genom krisen

Vi går nu in i den värsta ekonomiska krisen Västra Götalandsregionen mött sedan regionen bildades. Vi ser till att minska konsekvenserna för våra invånare genom att satsa över 1 miljard mer till hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik, skriver debattörerna.

ANNONS
|

En Rödgrön budget är klubbad i Västra Götalandsregionen. Det är en stark budget där fokus ligger på att värna regionens kärnverksamheter och på så vis minska effekterna för invånarna och medarbetarna i regionen i den exceptionellt tuffa ekonomiska situation som råder.

Majoriteten av Sveriges regioner, oavsett politisk färg på styre, tvingas underbalansera budgeten för att skydda hela sjukhusenheter från att lägga ner. I vårt fall använder vi av vårt sparade kapital en summa som motsvarar hela budgeten för Kungälvs sjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Alingsås lasarett och Angereds närsjukhus. Att fatta beslut om underbalansering innebär alltid en risk, men att lägga ner fyra sjukhus hade inte varit försvarbart.

ANNONS

Pensionsavsättningarna är den största kostnadsökningen för regionen. Den påverkas av inflationen och har fördubblats från cirka fem till tio miljarder, men förväntas återgå till normalläge 2025, och är något som alla kommuner och regioner nu måste hantera. I det här läget behövs tillskott och långsiktiga besked från regeringen, men detta har hittills uteblivit vilket riskerar skapa en välfärdskris över hela landet.

Vi måste, trots det tuffa läget, satsa framåt och tänka på helheten. Långsiktighet och viktiga prioriteringar - trots det mycket strama ekonomiska utrymmet. Trenden att barn och ungas psykiska hälsa försämras måste brytas, förlossningsvården ska förbättras och personalens löner ska höjas. Vi gör därför tre viktiga prioriteringar i årets budget, som vi är mycket stolta över:

1. Utan personalen finns det ingen sjukvård. Deras arbete ska värderas högre i kronor och inte bara i ord, och det är därför vi fortsätter satsa på konkurrenskraftiga löner med 235 miljoner kronor.

2. Vi fortsätter med vår feministiska politik. Förlossningsvårdssatsningen fortsätter därför med 25 miljoner även i år, för att vidare arbeta med att säkerställa en barnmorska per födande.

3. Arbetet med psykisk hälsa tar form i en ny beredning som har stort fokus på att förbättra vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Detta satsar vi 20 miljoner på.

Vi har en region att vara stolta över, med utveckling som gynnar ung som gammal, och vi ser fram emot att fortsätta leda regionen genom den här krisen. Nu håller vi en fast kurs framåt i en stormig omvärld.

Jim Aleberg (S), Rödgrön ledning

Maria Adrell (V), Rödgrön ledning

Helen Persgren (MP), Rödgrön ledning

LÄS MER:Sjukhusen blöder pengar – beror inte på inflationen

LÄS MER:Extern granskning tillsätts av sjukhusens ekonomi

LÄS MER:Herrljungas kommundirektör får nytt toppjobb

ANNONS