(S)varar Stefan Svensson (KD): ”Vi bryr oss om svensk skola”

Vi socialdemokrater bryr oss om svensk skola och alla de barn som vi lovat en trygg skolgång och goda kunskaper. Att vi skulle ”attackera” densamma, vilket Stefan Svensson (KD) låter göra gällande, är helt fel.

ANNONS

LÄS MER:Socialdemokraternas friskolejakt skymmer skolans verkliga problem

Tvärtom har de socialdemokratiskt ledda regeringarna satsat mer pengar till välfärden - redan före pandemin, än vad föregående regeringar hade gjort. Vi hade redan vid f.d. Alliansens tid vid makten sett flera år av det ”kunskapstapp” i PISA-mätningar och motsvarande som sedan fortsatt, men sedan vänts uppåt igen. Det är också efter det vi sett en positiv ökning av lärares löner, satsningar på mindre barngrupper, stärkt elevhälsa m.m.

Tyvärr har man åter kunnat se en negativ utveckling i kunskaper som varit direkt kopplat till den pandemi hela världen genomlevt. De två senaste läsåren har elever och lärare haft en tuff situation med fjärrundervisning, hemarbete mm. Inte sällan med psykisk ohälsa som följd. Detta verkar ha gått Svensson förbi i sin analys. För att motverka detta har en miljard extra satsats under 2021, och kommande år väntar fler särskilda skolsatsningar på 400 milj årligen.

ANNONS

Vi är lite förundrade över vilken ”vulgär retorik” Svensson menar. Några exempel ges inte, utan istället verkar det vara ett sätt för Svensson att driva upp stämningen i debatten och skrämmas med något som inte finns. Istället vill vi bryta ojämlikheten och införa ett rättvist skolval, då vi ser hur segregationen ökar. Vi vill öka möjligheterna att stänga skolor med stora brister, stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor.

Vi socialdemokrater är inte fokuserade på vem eller vilken aktör som vill bedriva skola, utan vad som driver dem. Är det kunskap och barns bästa? Då är vi för! Är det vinstintresse som är drivkraften? Då tycker vi man ska befinna sig i en annan bransch!

Anton César (S) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Alingsås kommun Annika Olofsson (S), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, Alingsås kommun Sebastian Aronsson (S), ledamot i regionfullmäktige

ANNONS