Viktigt lyfta frågan om akuten i Alingsås

Den senaste tiden har det blivit tydligt att det är många som berörs starkt av bristen på tillgänglighet i sjukvården. Inte minst har detta manifesterats i det lokala upproret för nattöppen akutmottagning vid Alingsås lasarett.

ANNONS

LÄS MER:Facebookgrupp för att hålla akuten öppen nattetid samlar tusentals

LÄS MER:Holberg (M) om akuten: Krävs stort behov för att öppna igen

Vi ser detta som en del i en större problematik där känslan av trygghet sakta minskar. Oro, känsla av otrygghet må vara subjektiva och ska såklart inte vara grund för stora politiska beslut. Men när skyltarna med den internationella symbolen för akutsjukvård - det röda korset monteras ned, ja då har något förändrats i vår stad.

Av olika skäl är det helt nödvändigt att organisera om sjukvården. Men det finns också en verklighet här och nu att förhålla sig till, och då är det inte rimligt att fortsätta spara in på våra sjukhus.

Ekonomin på regionens olika sjukhus har varit mycket ansträngd de senaste åren - arbetssituationen likaså! Ändå har linjen från de grönblå som styrt regionen både denna och förra mandatperioden, varit att man ska fortsätta göra mer med mindre.

ANNONS

Det verkar egentligen inte finnas någon kontroll från den politiska ledningens sida, annat än spara in och fortsätt som tidigare.

LÄS MER:Öppna akuten i Alingsås på natten

LÄS MER:Öppna akuten i Alingsås på natten

Den nattöppna akuten stängdes för 15 år sedan. Vi är många som minns fackeltåget som redan då visade tydligt på en stark oro bland många alingsåsare. Redan efter två år kunde man i en rapport se att den ekonomiska vinsten uteblev, och sedan dess har olika försök gjorts att till viss del ersätta en akutmottagning nattetid. Därför är det viktigt att frågan lyfts och vi ser att det kan finnas anledning att göra en större översyn av behovet av akutsjukvård i Alingsås upptagningsområde.

Hur lång tid tar det idag - i praktiken - att t.ex. bli hämtad med ambulans och körd till närmaste akutmottagning? Och är det väntetid när man väl är där? Och hur hjälper det dagens situation på Alingsås lasarett att ytterligare driva ekonomin med stora underskott som ska avhjälpas med nedskärningar på personalsidan? På vilket sätt ökar tryggheten för alingsåsarna med ständiga nedskärningar i sjukvården? Här har Moderaterna, Miljöpartiet m.fl. i Västra Götalandsregionen mycket att stå till svars för.

För Socialdemokraterna i Alingsås

Sebastian Aronsson, ledamot regionfullmäktige

Anita Hedén-Unosson, regionpolitiker

Simon Waern, kommunalråd i opposition

Anton César, ordf Alingsås Arbetarekommun

ANNONS