Vi har väntat i 35 år på att en ny sträckning skall komma till stånd men troligtvis får vi vänta minst lika länge till, skriver Ronny Modig, Vretavägens vägsäkerhetsgrupp.
Vi har väntat i 35 år på att en ny sträckning skall komma till stånd men troligtvis får vi vänta minst lika länge till, skriver Ronny Modig, Vretavägens vägsäkerhetsgrupp. Bild: Privat

Vretavägens följetong

Vi har väntat i 35 år på att en ny sträckning skall komma till stånd men troligtvis får vi vänta minst lika länge till, skriver Ronny Modig, Vretavägens vägsäkerhetsgrupp.

ANNONS
|

Nu behöver kampen för en bättre väg intensifieras då Trafikverket klargjort sin inställning vilken är att vägen inte behöver några förändringar.

Detta är en förenklad bild som vi tycker oss se av de svar vi fått från företrädare inom Trafikverket.

Dock finns det några i vårt tycke luckor i deras resonemang när det gäller Vretavägen tillika väg 1927.

De har fortfarande inte kunnat förklara vägens uppbyggnad och inte heller varför den varför den höjdes över 40 cm utan att vi boende fick ge synpunkter på detta

Att det inte heller anses behöva göras åtgärder för att slippa punkteringar/fastkörningar och för all del bättre mötesplatser utan att inkräkta på privat mark som idag är fallet på många ställen, och inte heller har de förklarat hur säkerheten i korsningen 1921-1927 skall upprätthållas utan fler dödsolyckor. Sedan har vi ju inga brunnar för dagvatten = risker vid utsläpp till alla privata dricksvattenbrunnar.

ANNONS

Vi har väntat i 35 år på att en ny sträckning skall komma till stånd men troligtvis får vi vänta minst lika länge till för att få till denna 3,3 km väg som vi föreslagit till Trafikverket då inga medel finns avsatta från någon av alla inblandade myndigheter som bara verkar hänvisa till varandra då ingen vill ha svarte Petter.

Vårt förslag till ny sträckning ger förstås en 1,2 km längre väg norr om Vreta tätort istället för nuvarande sträckning fast då kan de slippa denna 6 alnar breda blandtrafiksväg och istället åka på en bredare väg med högre hastighetsgräns. Vilket vi hoppas ska ge de boende på nr 30B bättre sömn då de slipper fundera på om nästa lastbil klarar av att få ner hastigheten till laglig innan den kör in i köket

Enligt de mätningar som gjorts av trafikmängd och hastighet så är de lite olika mätningar då Trafikverket mäter i 70-zonen (2018) och Herrljunga kommun inom 50-zonen (2021).

2018 passerades Vretavägen utav 488 fordon i medeltal med cirka 17 procent tunga fordon per dygn med en medelhastighet på 58 km/tim vilket är bra på en 70-zon

2021 passerades Vretavägen utav 498 fordon i medeltal med cirka 14 procent tunga fordon per dygn med en medelhastighet på 48 km/tim vilket är tveksamt i en 50-zon

Pandemiåret 2021 var de tunga transporterna inte lika många och det som stack ut var att högsta uppmätta hastighet på denna knappt 3,6 meter breda väg var 97 km/tim (dock nattetid men ändå).

Nu under 2023 så märks tydligt att den tunga trafiken är åter och en annan sak som syns är att efter E20 var avstängd är det nya fordon som upptäckt ”genvägen”, då det numera passerar 3-4 25,25 trailers i månaden förutom alla andra långtradare och även bland övriga motortrafikanter märks en ökning

Några som inte ännu blivit kontrollerade är alla oskyddade trafikanter där det enligt vår ”dagliga” räkning är att det kan passera runt 15 gående varav 7 65+, 5 hundekipage, 1 barnvagnsekipage, 5 cyklister och 2 elsparkcyklar i snitt per dag under vår/höst under sommaren ökar dessa kraftigt med uppemot 150 procent och så dyker skateboardåkarna upp och på vintern försvinner många cyklister och alla elsparkcyklar och beroende på temperaturer cirka 35 procent av övriga.

Så därför har vi bildat Vretavägens vägsäkerhetsgrupp för att förhoppningsvis få mer tyngd bakom våra påstötningar gentemot våra beslutsfattare och tjänstemän i olika positioner.

Vill du också vara med?

Hör av dig till undertecknad

Ronny Modig, talesperson Vretavägens vägsäkerhetsgrupp

vretaroadgroup@telia.com

LÄS MER:Kommunen rustar upp Kvarnvägen

LÄS MER:Vilken insats gör mest för trafiksäkerheten?

LÄS MER:Varför är Vretavägen inte prioriterad?

ANNONS